Phó Giáo Sư – Bác sĩ Nguyễn Quang

Giám đốc Trung tâm Nam học, Phó Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam.

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Chủ nhiệm và tham gia đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước: 6

Có hơn 60 bài báo khoa học được báo cáo, đăng trong các tạp chí chuyên ngành: Y học Việt Nam, Y Dược học quân sự, Y học thực hành,…

Có 3 bài được đăng trong tạp chí nước ngoài.

Chủ biên, tham gia biên soạn 6 cuốn sách.

Contact Me on Zalo